IMPORTANT - Tràmits a la SETSI (Telecomunicacions)

 

Per l'entrada en vigor de la "Administració electónica", la SETSI ha publicat el manual d'usuari de l'Procediment Telemàtic de radioaficionats.

 

Aquest manual el podeu descarregar AQUI 

 

 

És convenient abans de dirigir-vos a telecomunicacions per a qualsevol tràmit que llegiu el manual ja que és molt probable que allà us diguin que heu de fer la gestió telemàticament.

 

Els tràmits s'ha d'efectuar a través del següent enllaç:

 

https://sede.minetur.gob.es/es-ES/procedimientoselectronicos/Paginas/Radioaficionados.aspx

 

Tingueulo  en compte per evitar desplaçaments inútils.

 

73

Plan de Bandas - IARU R-1

Plan Bandas R1

PDF       JPG